Betaald werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

 Iedereen die valt onder de Europese regeling Tijdelijke Bescherming Oekraïne mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning. Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder deze regeling en  mogen betaald werk doen. De werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel moeten werkgevers zo snel mogelijk bij het UWV melden dat zij een Oekraïense vluchteling hebben aangenomen

Wat is nodig om te kunnen werken?

  • Burgerservicenummer (BSN) 
  • Nederlandse bankrekening

Om een BSN te krijgen moeten vluchtelingen zich registreren in het BRP (Basisregistratie Personen) bij de gemeente Zaanstad. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken bij de afdeling Burgerzaken van gemeente Zaanstad of bellen met 14 075. De afspraak is op het stadhuis van gemeente Zaanstad. Een bankrekening afsluiten kan bij nagenoeg alle banken in Nederland. Alle banken vragen om een BSN. Bij enkele online aanbieders, kan een rekening worden afgesloten zonder BSN.

Zorgverkeringsplicht is vervallen

Vanaf 1 juli 2022 is de verplichting dat vluchtelingen die betaald werk doen zichzelf moeten verzekeren voor zorgkosten, vervallen. Dat betekent dat werkende vluchtelingen uit Oekraïne vanaf 1 augustus geen zorgverzekering meer hoeven af te sluiten. Zij vallen dan onder de Regeling Medische Zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). 

Hulp bij vinden van betaald werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Onlangs is de gemeente gestart om deze hulp te bieden aan vluchtelingen die in opvanglocaties van de gemeente verblijven. Dit doen we door hen in contact te brengen met uitzendbureaus en het werkgeversservicepunt (WSP). Vluchtelingen die graag willen werken kunnen zich aanmelden  voor een gesprek met een uitzendbureau of het WSP.  Zij helpen hen dan verder bij het vinden van passend werk. De eerste groep mensen heeft hierdoor al een baan gevonden. Ook de vluchtelingen die in gastgezinnen verblijven willen we graag op deze manier helpen. Zij kunnen zich voor een gesprek naar werk aanmelden door een e-mail te sturen naar noodopvang@zaanstad.nl. Vermeld in de e-mail voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, welke talen de werkzoekende spreekt en welke werkervaring diegene heeft. Ongeveer een week na de aanmelding stuurt de gemeente een e-mail terug over het plannen van een gesprek. Daarin staat de datum, het tijdstip en de locatie van het gesprek.

Belangrijk; doorgeven als u betaald werk heeft gevonden

Als vluchtelingen uit Oekraïne betaald werk gaan doen hebben zij geen recht meer op leefgeld.  Dit geldt niet voor gezinsleden. Als u een baan heeft, dan bent u verplicht om dit te melden bij de gemeente Zaanstad. Dit geeft u door via e-mailadres digitaal@zaanstad.nl.

Meer informatie over werken via een uitzendbureau

Op de site van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) staat meer informatie over het werken via een uitzendbureau. Zoals waar vluchtelingen uit Oekraïne op moeten leggen. Ook is daar een folder in het Oekraïens te vinden. 


 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl