Leefgeld aanvragen

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op een financiële ondersteuning per maand. Dit wordt leefgeld genoemd. Dit bedrag is voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Om leefgeld te kunnen ontvangen, moeten vluchtelingen geregistreerd zijn in het Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zaanstad en een BSN-nummer hebben.

Met ingang van 1 februari 2023 verandert de hoogte van het leefgeld voor eten, kleding en extra toelage bij een gastgezin.

Vanaf deze datum is de hoogte onder andere afhankelijk van de grootte van het gezin en inkomsten uit arbeid van alle gezinsleden . Het leefgeld verandert om het eerlijker te maken in vergelijking met andere groepen in Nederland. Ook asielzoekers, statushouders en Nederlanders met een bijstandsuitkering hebben financiële hulp van de overheid nodig. De regels die voor hen gelden, gaan nu ook gelden voor Oekraïense vluchtelingen. Bij het bepalen van de nieuwe bedragen is gekeken naar de regelingen die voor hen gelden en naar het adviesbedrag van het Nibud voor gas, water en licht voor één extra persoon in een gastgezin.

De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2023 zijn:

 • Het bedrag voor eten (voorheen € 205,- per persoon) wordt afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe lager het bedrag per persoon.
 • Woont u in een gemeentelijke opvanglocatie? U krijgt dan geen geld voor eten. 
 • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (voorheen € 55,- per persoon) wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand. 
 • Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u een extra toelage voor wonen (voorheen € 215,- per volwassene en € 55,- per minderjarige) van € 93,- per persoon per maand
 • Vanaf 1 februari veranderen ook de regels voor werk en leefgeld. Als iemand van 18 jaar of ouder gaat werken wordt voortaan het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.  

De bedragen vanaf 1 oktober 2023:

Grootte van het gezinVolwassen of minderjarigEetgeld KledingExtra toelage bij particuliere opvang
1 of 2 personenVolwassene of alleenstaande minderjarige vluchteling€ 242,48€ 60,71€ 80,91
1 of 2 personenMinderjarige€ 200,65€ 60,71€ 80,91
3 personenVolwassene€ 193,98€ 60,71€ 80,91
3 personenMinderjarige€ 160,64  € 60,71 € 80,91
4 of meer personenVolwassene€ 169,74€ 60,71€ 80,91
4 of meer personenMinderjarige€ 140,34€ 60,71€ 80,91Hoe leefgeld aanvragen?

Vluchtelingen die in het BRP staan geregistreerd, kunnen het leefgeld aanvragen op het wekelijks inloopspreekuur op woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in het stadhuis van Zaanstad, Stadhuisplein 100. U kunt zich melden bij de receptie, een afspraak maken is niet nodig. U  neemt dan mee: 

 • Uw identiteitsbewijs of paspoort en indien van toepassing van uw partner en kind(eren). Zij dienen ook bij de afspraak aanwezig te zijn.
 • Als u een Nederlandse bankrekening heeft geopend, neemt dan uw bankpas mee.
 • Kinderen van 18 jaar en ouder moeten zelf het leefgeld aanvragen.

Vluchtelingen die nog niet geregistreerd staan in het BRP kunnen bij de afdeling Burgerzaken van gemeente Zaanstad een afspraak inplannen om dit te regelen of bel met 14 075. 

Uitbetaling van het leefgeld

De uitbetaling van het leefgeld is op de eerste van de maand op een Nederlandse bankrekening. 

Belangrijk om wijzigingen door te geven

 • Bankrekening
  Wanneer u een bankrekening heeft geopend, vragen wij u een foto van uw bankpas te mailen naar digitaal@zaanstad.nl met vermelding van uw BSN. Wij kunnen dan uw leefgeld naar u overmaken.
 • Verhuizing
  Als u verhuist, moet u dit doorgeven aan de gemeente Zaanstad. Ook dit kan via digitaal@zaanstad.nl.
 • Op reis
  Wanneer u op reis gaat buiten de gemeente, moet u dit melden via digitaal@zaanstad.nl. Wij zetten uw leefgeld dan tijdelijk stop, totdat u zich weer meldt bij de gemeente Zaanstad.
 • Betaald werk melden bij de gemeente 
  Als vluchtelingen uit Oekraïne betaald werk gaan doen, hebben zij geen recht meer op leefgeld. Vanaf 1 februari 2023 geldt dit voor alle gezinsleden.  Als u een baan heeft, dan bent u verplicht dit te melden bij de gemeente Zaanstad. Dit geeft u door via e-mailadres digitaal@zaanstad.nl.


In een aantal gevallen kunt u een aanvullende vergoeding krijgen voor bijzondere kosten

Het gaat om:

 • Kosten van een officiële vertaling van verblijfsdocumenten en bijbehorende noodzakelijke reiskosten.
 • Kosten voor de vertaling van bewijsstukken.
 • Reiskosten voor een bezoek aan de ambassade van Oekraïne of de Immigratie- en Naturalisatiedienst of om persoonlijke medische redenen, als deze niet vergoed worden vanuit de Regeling Medische Zorg Oekraïne of de zorgverzekering.

Deze kosten worden alleen vergoed als het niet vanuit een andere regeling vergoed wordt.
U kunt een vergoeding aanvragen voor buitengewone kosten via digitaal@zaanstad.nl. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om bewijsstukken aan te tonen.

Wekelijks inloopspreekuur voor vragen over leefgeld

Elke woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur is er op het stadhuis een inloopspreekuur waar u met uw vragen over het leefgeld terecht kunt.  Er is een Oekraïense tolk aanwezig. U kunt zich melden bij de receptie van het stadhuis van Zaanstad (Stadhuisplein 100), een afspraak maken is niet nodig.

Ook kunt u voor meer informatie kijken op www.refugeehelp.nl. Meer informatie over leefgeld vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl