Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne in oude school Et Buut

Noodopvang vluchtelingen uit Oekraïne in oude school Et Buut


21 april 2022
Gemeente Zaanstad gaat het hoofdgebouw van de voormalig basisschool Et Buut aan de Parkstraat in Zaandam ombouwen naar 11 wooneenheden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hier kunnen maximaal 45 vluchtelingen tijdelijk wonen voor een periode van 6 maanden tot 2 jaar. De verwachting is dat de verbouwing op 26 april begint. Ongeveer een maand later kunnen de eerste vluchtelingen er wonen.

Zaanstad is op zoek naar opvangplekken waar vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven én die snel beschikbaar zijn. Buurtbewoners van de Parkstraat hebben dit gebouw voorgesteld als opvanglocatie. Hier heeft de gemeente serieus naar gekeken en besloten het hoofdgebouw van de school geschikt te maken voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne. Het oude hoofdgebouw van de school Buut is een geschikte locatie omdat het pand leeg staat en met relatief kleine aanpassingen direct beschikbaar te maken is voor noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Kort geleden maakte Zaanstad ook bekend dat er twee riviercruiseboten bij de Havenstraat komen te liggen voor de opvang van zo’n 260 mensen uit Oekraïne.

Grote opgave voor Zaanstad; 1.000 plekken nodig voor opvang langere tijd

Het Rijk heeft alle veiligheidsregio’s in Nederland verplicht zo snel mogelijk te zorgen voor opvangplekken waar vluchtelingen langere tijd kunnen verblijven. Voor de regio Zaanstreek Waterland betekent dit 2.000 plekken, waarvan Zaanstad – als grootste gemeente – ongeveer 1.000 plekken voor haar rekening neemt. Eerder werd Taets, beschikbaar tot 1 mei, al in gebruik genomen als grootschalige opvang. Daar komen nu de riviercruiseschepen en Et Buut bij als opvanglocatie voor langere tijd. Hiermee zijn we er nog niet. Ook op andere plekken in Zaanstad kijken we naar oplossingen voor het opvangen van vluchtelingen. Welke dat zijn, weten we op dit moment nog niet. De verwachting is dat er binnen enkele weken nog meer locaties worden toegevoegd.

Foto van oude schoolgebouw Et Buut in ZaandamOude schoolgebouw Et Buut in Zaandam

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl